نقشه راه کسب و کار ایرانیان

لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
مشاوره استراتژی و توسعه کسب و کار
مشاوره بیمه تامین اجتماعی
مشاوره تامین مالی (بانک ها، صندوقها و سرمایه گذاران)
مشاوره حقوق شرکتها ( ثبت شرکت، تغییرات و ...)
مشاوره گمرک و حمل و نقل بین الملل
مشاوره مالیاتی
مشاوره مدیریت و ساختار سازمانی
مشاوره منابع انسانی و آسیب شناسی
مشاوره تحقیقات بازار داخلی
نشست پرسش و پاسخ حضوری
مشاوره قیمت گذاری محصول
مشاوره ثبت نشان داخلی و بین المللی
مشاور بازاریابی دیجیتال
مشاوره ثبت اختراع داخلی و بین المللی
مشاوره اقلام تبلیغاتی
مشاوره جستجو و تحلیل پتنت
مشاوره روابط عمومی و مدیریت ارتباط با مشتری
وبینار تخصصی (پرسش و پاسخ مجازی)
مشاوره اصول مذاکره با سرمایه گذار
مشاوره قانون کار