بسته اخذ مجوز و استاندارد ها

بسته های خدمات توانمندسازی به منظور ارائه بهتر خدمات توانمندسازی به شرکت های دانش بنیان در هفت موضوع اصلی: 1- آموزش و مشاوره 2- خدمات مالی و اداری 3- توسعه محصولات 4- مالکیت فکری 5- اخذ تاییدیه و استاندارد 6- جذب سرمایه و 7- توسعه بازار داخلی و صادراتی تهیه شده است. این خدمات با حمایت مرکز شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری، مرکز تعاملات بین الملل معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان ارائه می شود. در این بسته ها میزان و سقف حمایت و راه دریافت هر یک از خدمات به تفکیک قابل مشاهده است. برای دریافت خدمات مرکز دانش بنیان و مرکز تعاملات معاونت علمی و فناوری به سایت bizservices.ir و برای دریافت خدمات صندوق نوآوری به سایت ghazal.inif.ir مراجعه نمایید.

جهت وضوح تصویر روی آن کلیک کنید