نقش کارگزاران صادراتی دانش بنیان در توسعه دیپلماسی تجاری

دیپلماسی در فرآیند مهم جهانی شدن و توسعه اقتصادی و روابط تجاری بین کشورها دارای نقش مهمی است. ملاحظات تاریخی نیز موید این مساله است که دیپلماسی بیش از هر چیز دیگری ریشه در تجارت دارد و دیپلماسی تجاری امروزه به عنوان مهمترین ابزار سیاست خارجی از طریق برقراری تماس با مقامات و تجار کشورهای هدف محسوب شده و در سطوح بالای مقامات دولتی و اعضای پارلمان‌ها مطرح می‌شود.
موضوعات مقاله : Export

نقش کارگزاران صادراتی دانش بنیان در توسعه دیپلماسی تجاری

مسعود حافظی؛ معاون دفتر توسعه کسب و کار بین‌الملل

 

دیپلماسی در فرآیند مهم جهانی شدن و توسعه اقتصادی و روابط تجاری بین کشورها دارای نقش مهمی است. ملاحظات تاریخی نیز موید این مساله است که دیپلماسی بیش از هر چیز دیگری ریشه در تجارت دارد و دیپلماسی تجاری امروزه به عنوان مهمترین ابزار سیاست خارجی از طریق برقراری تماس با مقامات و تجار کشورهای هدف محسوب شده و در سطوح بالای مقامات دولتی و اعضای پارلمان‌ها مطرح می‌شود. دیپلماسی تجاری شامل تمام مفاهیم حمایتی و ترویجی کسب و کار از جمله صادرات و واردات، سرمایه‌گذاری، توریسم، علم و فناوری، حمایت از مالکیت فکری و ... می‌باشد. بر این اساس کشورها نیاز دارند تا در قالبهای حقیقی یا حقوقی و یا در سازوکارهای خصوصی یا دولتی از دیپلماتهای تجاری در کشورهای هدف بهره ببرند که به نوعی عهده‌دار تسهیل تجارت در زمینه‌های صادرات و واردات، سرمایه‌گذاری گردشگری، تصویرسازی از کشور، توسعه علم و فناوری و سایر امور تجاری فی‌مابین از طریق پشتیبانی، هماهنگی، ارتباطات، تبادل اطلاعات و ... باشد.

در کشورهای پیشرفته دولتها با مشارکت بخش خصوصی سرمایه‌گذاریهای قابل توجهی را جهت گسترش کسب و کار بین‌المللی انجام می‌دهند و از این طریق به بهبود اشتغال، رشد اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی کمک می‌کنند. دولت کشورهایی نظیر کانادا، استرالیا و کره جنوبی از طریق تربیت نیروی متخصص و نیز ابزارهایی نظیر ادغام وزارتخانه‌های خارجه و تجارت خارجی خود تلاش می‌کنند تا بهتر بتوانند از ظرفیتهای کشورشان برای توسعه تجارت خارجی و افزایش درآمدهای ملی اقدام نمایند. 

نظرات

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

Captcha
اطلاعات مقاله
تاریخ مقاله ۱۳۹۶/۰۵/۲۵
تعداد بازدید مقاله ۴۰۲۷
تعداد رای : ۲