attach_file دانلود فایل آیین نامه

شیوه نامه‌ حمایت از ایجاد زیرساخت های تبلیغاتی- شرکت‌های دانش‌بنیان

درباره آیین نامه
حمایت از ایجاد زیرساخت‌های تبلیغاتی برای شرکت‌ها به صورت درصد مشخص شده در جدول شیوه نامه می باشد.