ارتباط گستر بیدبرگ

محل استقرار : تهران

اطلاعات دفاتر
نوع دفتراستانشهرآدرستلفنفکس
دفتر مرکزي
تهران
تهران
آدرس خ انقلاب، روبروی پارک دانشجو، کوچه بالاور، پلاک 7، مرکز توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شتابدهنده ماین تک، شرکت ارتباط
۰۲۱۹۱۰۲۳۷۸۴
لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
مشاوره بیمه تامین اجتماعی
مشاوره مالیاتی