گواهی محصول اروپا (نشان CE) بخش چهارم

موسسات یا سازمان‌هایی هستند که با دریافت مجوز از اداره استاندارد اروپا (سازمان‌های CEN و CENELEC)، قابلیت و صلاحیت طراحی آزمون‌های ارزیابی، بررسی نتایج آزمایش، ارزیابی خطرات محصولات بر اساس Technical File‌ها و همچنین انجام آزمون بر روی نمونهٔ ارسالی را دارند
موسسات صدور گواهی (Notification Bodies - NBs)

موسسات یا سازمان‌هایی هستند که با دریافت مجوز از اداره استاندارد اروپا (سازمان‌های CEN و CENELEC)، قابلیت و صلاحیت طراحی آزمون‌های ارزیابی، بررسی نتایج آزمایش، ارزیابی خطرات محصولات بر اساس Technical File‌ها و همچنین انجام آزمون بر روی نمونهٔ ارسالی را دارند.

فهرست مؤسسات صدور گواهی بر اساس دایرکتیو تحت پوشش هریک و همچنین سایر پارامترهای نظیر شمارهٔ NB، کشور و... از طریق آدرس سایت اتحادیه اروپا قابل دسترسی است. در این آدرس علاوه بر نام و شمارهٔ هر NB، شعبه‌های مختلف هرموسسه یNB و همچنین دایرکتیوهای تحت پوشش و نیز تاریخ اعتبار دایرکتیو موردنظر برای موسسه ارایه شده است. تمامی شرکت‌های صادرکننده، شرکت‌های اروپایی هستند و در سایر کشورهای دنیا تنها بایستی ازطریق نمایندگی‌ها و یا دفا‌تر این شرکت‌ها نسبت به دریافت نشان اروپا اقدام نمود. در ایران نیز برخی از NBهای دارای نمایندگی در حال فعالیت جهت صدور نشان CE در کنار سایر خدمات ارزیابی و صدور گواهی هستند. نکته مهم در استفاده از خدمات صدور گواهی چنین شرکت‌هایی داشتن آگاهی از موارد زیر است:

۱-    شرکت ایرانی چه رابطه حقوقی با NB اصلی در اتحادیه اروپا دارد؟ (نمایندگی مجاز و یا دفتر ایران)
۲-    حدود اختیارات و دامنه صدور گواهینامه نماینده NB در ایران به چه میزان است؟
۳-    همچنین بایستی صلاحیت NB مرجع در صدور نشان CE در حوزه محصول مورد نظر مورد ارزیابی قرار گیرد. چراکه شرکت‌های NB (و به طبع نمایندگی‌ وابسته با آن) تنها با داشتن کد چهار رقمی توانایی صدور گواهی CE را برای هر نوع محصولی ندارد. بدین معنا که اتحادیه اروپا در صورت تایید اعطای حق صدور به یک NB تنها اجازه صدور در بخشی از دایرکتیو‌ها و محصولات را آن هم تا یک تاریخ خاص خواهد داد.

۱-۱-    موارد مستثنی از دریافت CE Mark
فهرست محصولات زیر برای صادرات به اروپا لزومی به دریافت CE نداشته و برای هر کدام بر اساس قانون واردات اتحادیه اروپا، تطابق با سایر مجوز‌های موجود ضروری است. همچنین در صورتی که هیچ قانون یا ماده‌ای در رابطه با مجوزهای لازم برای محصولات زیر موجود نباشد، دایرکتیو امنیت عمومی محصولات به شمارهٔ (۲۰۰۱/۹۵/EC) شامل این محصول می‌گردد] ۳ [. این محصولات به طور کلی شامل دسته‌های زیر است:

مواد شیمیایی (Chemicals)
دارو‌ها (Pharmaceuticals)
مواد آرایشی و بهداشتی (Cosmetics)
مواد غذایی و خوراکی (Foodstuffs)
نظرات

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

Captcha
اطلاعات مقاله
تاریخ مقاله ۱۳۹۲/۰۷/۲۰
تعداد بازدید مقاله ۵۸۵۷
تعداد رای : ۸