attach_file دانلود فایل آیین نامه

شیوه نامه حمایت از تدوین و ویرایش قراردادهای حقوقی - دانش بنیان غیرصادراتی

درباره آیین نامه
میزان حمایت استفاده از حمایت های این شیوه نامه برای ویرایش و تدوین قراردادهای حقوقی به تمامی شرکت های دانش بنیان با درآمد کمتر از 100میلیارد ریال قابل ارائه میباشد. میزان اعتبار برای تدوین و ویرایش قرارداد برای هر شرکت مجموعا 100 % رایگان تا سقف 30 میلیون ریال دریک سال می باشد. همچنین شرکت های دانش بنیان با درآمد بالاتر از 100 میلیارد ریال به صورت آزاد و بدون تسهیلات می توانند از این خدمت استفاده نمایند.