حمایت از استقرار در مراکز رشد

تعداد موضوعات خدمت : ۳
به منظور آشنایی با شرایط استقرار در پارک‌ها و مراکز رشد و همچنین حمایت‌ها و تسهیلات اختصاص یافته به شرکت‌های نوپای مستقر، خدمات و مشاوره‌های مختلفی در این حوزه ارائه گردیده است.
اخبار مرتبط
بیشتر